Eğitime Destek Kampanyası Nasıl Yapılır?

0
1526
Eğitime Destek Kampanyası
Eğitime Destek Kampanyası

Çocuk İşçilerin Eğitime Vedası

Çocuk İşçiliği ve Eğitime Destek Projesi kapsamında düzenlediğim, Eğitime Destek Kampanyası amacı ile düzenlenmiş Kütüphane Projesi‘nden size bahsetmek isterim. Bu makalemde yol göstermesi açısında bu tür bir projenin ve kampanyanın nasıl başladığını, nasıl yürütüldüğünü ve nasıl sonuçlandığını sizinle paylaşmak istiyorum.

Umarım bu proje boyunca yaşadığım tecrübeler, bu tür projelerde görev alanlar ve bu nevi projeleri düşünenler için küçükte olsa bir katkı sağlar.

Çocuk İşçiliğine Genel Bakış

Dünyada Çocuk işçiliği sorunu gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de maalesef önemini korumaktadır. Ülkemizde bir çok yerde kırsal kesimden, kentsel yapıya yerleşim olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Yaşanan bu iç ve dış göçlerden en çokta çocuklar etkilenmektedir.Yaşanan bu göç sürecinde olumlu gelişmelerin yanı sıra olumsuz gelişmelerde baş göstermektedir.

Hızlı nüfus artışı, göç, gelir dağılımdaki adaletsizlik ve yetersizlik, yetersiz asgari ücret, alım gücündeki düşmeler, sağlık ve eğitim harcamalarına ayrılan payın yeterli seviyede olmaması gibi etkenler çocuk işçiliğini tetikleyen durumlardan bazılarıdır. Bu durumda ailelerin çalışan çocuklara bakış açısını da göz ardı etmemek gerekir.

Çocuk İşçiler
Çocuk İşçiler  (Foto: https://media.npr.org/assets/img/2014/10/10/childlabor_wide-98edd56583ee7d1fcdd6696ff087385fcd30452e-s800-c85.jpg)

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuk İşçiliğinde Ailelerin Rolleri

Yukarıda belirttiğimiz bir takım etkiler ailelerin yaşam koşullarını ağırlaştırdığından dolayı geçim sıkıntısını ortaya çıkarmış, yaşanan geçim sıkıntıları sonucunda ise çocukların aileye katkıları düşünülerek erken yaşta çalışma yaşamlarına atılmaları kaçınılmaz olmuştur.

Yoksul aileler tarafından çockların çalıştırılmaları genel anlamda onların sömürülmelerini düşündürmemelidir. Özellikle ülkemizdeki genel aile kültüründe bazen çocukları çalıştırmak onları hayata hazırlamak amacını gütmektedir. Elbette bazende onların üzerinden duygu sömürüsü yaparak maddi bir çıkar elde eden aileleri de göz ardı etmemek gerekir.

Nepal'de Yaşayan Yoksul Bir Aile
Nepal’de Yaşayan Yoksul Bir Aile (Foto: https://ssl.c.photoshelter.com/img-get/I0000Wb.wX.ZIqZ0/s/900/900/poor-family-pokhara-nepal-poverty-children-mother.jpg)

Çalıştırılan çocukların bir çoğu ise erken yaşta çalışmaya başladıklarından dolayı eğitim hayatlarına veda etmişlerdir. Bu gün büyük kentlerde gördüğümüz ışıklarda ve şehir meydanlarında çalışan çocuklar bu yaşanan kötü etkilerin ürünüdür.

Özellikle büyük kentlerde, trafiğin yoğun olarak seyrettiği alanlarda yaşları 7 ile 16 olan bu çocuklara rastlamanız kaçınılmazdır. Aynı zamanda bilinçsizce ve kontrolsüzce çalışan bu çocuklar çoğu zaman hayatlarına mal olacak kazalar geçirerek, yaralanmakta, sakat kalmakta ve en acısı da hayatlarını kaybetmektedir.

Mendil Satan Çocuklar
Mendil Satan Çocuklar Foto:http://i.milliyet.com.tr/LocalArticle572x336/2015/07/29/fft256_mf10497638.Jpeg)

Elbette ki bu tür sosyal durumlarda başta devlet kurumlarının ve Sivil Toplum Kuruluşlarının bu konu üzerinde hassasiyetle durması gerekmektedir.

Durumun öneminin anlaşılması açısından kısa bir giriş yaptıktan sonra, aşağıdaki yazımda çalışan ve çalıştırılan çocuk işçiler için yapılmış Eğitime Destek Kampanyası hakkındaki çalışmalarımı ve tecrübelerimi sizinle paylaşmak isterim.

Eğitime Destek Kampanyası’na Neden İhtiyaç Duyuldu?

Bir Avrupa Birliği Projesi olan İGEP (İç Göç Entegrasyon Projesi) Sokakta çalışan çocukları yeniden eğitime kazandırma konusunda bir proje başlatmış ve Sultanbeyli ilçesini pilot bölge olarak seçmişti. Çocukların yeniden eğitime kazandırılması için açılan özel bir okulda görev almam nedeni ile bir takım sosyal çalışmalarda aktif görev aldım.

İGEP-(İç Göç Entegrasyon Projesi Açılışı)
İGEP-(İç Göç Entegrasyon Projesi Açılışı)

Çalışan çocukların yeniden eğitime kazandırılması, sokaktaki çalışma hayatlarından kurtarılması için bazı sosyal sorumluluk projelerine ihtiyaç vardı. Öncelikle açılan okul için bir kütüphane düşünülmüştü raflar vardı fakat boştu, dolayısı ile bizim ve çocukların kitaplara ihtiyaçları vardı.

İGEP Projesi kapsamında içinde çocuklar için oluşturduğum kütüphane çalışmalarımı sizinle paylaşmayı uygun gördüm. Bu tür düşüncede olan, gönüllü arkadaşlara faydam olursa sevinirim.

Eğitime Destek Kampanyası
Eğitime Destek Kampanyası

Kampanyanın Amacı;

Bu kampanyanın amacı kısaca; İGEP Projesi kapsamında, Sultanbeyli ilçesinde çalışan çocukların yeniden eğitime kazandırılması için açılan okulun kütüphanesini oluşturmak bu kütüphaneden isteyen her çocuğun faydalanmasını sağlamaktır.

Kampanyanın Hedef Kitlesi

Sultanbeyli’de bulunan aileler, Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi parti temsilcilikleri ve esnaflar.

Eğitime Destek Kampanyası Nasıl Oluştu?

Öncelikle Eğitime Destek Kampanyası‘nın ana kaynağında çocuklar ve eğitim temaları olduğu için, ilk bakışta kolay olacağına inandım. Çünkü halk olarak duyarlı olduğumuz şeylerin arasında çocuklar başta geliyordu, zaten çalışan çocukların aileleri ile yapılan görüşmelerin neticesinde hep çaresizlik ve duygusal mecburiyetler yatıyordu.

Hal böyle olunca çocuk ve eğitim temalarını kampanyada vurgulamak çıkış noktamızdı. Sultanbeyli’nin çocukları için Sultanbeyli halkından yardım isteyebilirdik, nede olsa kendi semtlerinin çocuklarıydı. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda bir açık hava etkinliği aklımıza geldi ve bu etkinlik için halkın yoğun olarak kullandığı kent meydanı bizim için büyük bir fırsattı.

İşçi Çocuklar İçin Eğitime Destek Kampanyası
İşçi Çocuklar İçin Eğitime Destek Kampanyası

Kampanyayı denemek için bir hafta hedef koyduk, istenilen sayıda kitabı toplamak için yeterli bir süre olduğuna inandık, B planımızda ise kampanyaya ilgi olmazsa projeyi farklı bir yöne kaydıra bilecektik. Eğitime Destek Kampanyası şekillenmeye başlayınca, paydaş arayışları başladı, çünkü yalnız yapılması hem manevi hem maddi açıdan zordu.

Kampanya’nın Belediye Ayağı

Aklımıza ilk gelen tabiî ki belediye oldu, sosyal ve sorumlu gençlerin yoğun olarak bulunduğu gençlik meclisi bizim için kaçınılmazdı. Kısa bir görüşmeyle ortaklaşa kampanya yapmaya karar verdik. Kent meydanına bir kampanya için çadırın kurulması, duyuru afiş ve bilboard’larının asılması işini gençlik meclisi üstlendi.

Kampanya Çadırının Kurulması
Kampanya Çadırının Kurulması

Çadır kuruldu, Gerekli duyurular yapıldı, sıra geldi halkın ilgisine, kampanyanın içinde belediye ve sivil toplum kuruluşları olduğu için küçük bir tören yapılması uygun görüldü, bu sayede kampanyanın ilk katkısını Belediye bürokratları, Siyasi Parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları başlatacak, tüm halkı teşvik etmiş olacaktı. Öylede oldu ve nihayetinde bir hafta sürecek “Eğitime Destek Kampanyası” başlamış oldu.

Projenin Adı: “EĞİTİME DESTEK KAMPANYASI”

Projenin Sloganı: ” BİR KİTAP’TA SİZDEN”

Proje Paydaşları: Sultanbeyli Belediyesi Gençlik Meclisi

egitime-destek
Kütüphane Projesi Paydaşları Toplu Halde
Kampanyada Kullanılan İletişim Araçları

Özellikle yerel gazeteler Projeyi basından duyurarak hedef kitlesinde sorumluluk bilinci oluşturdu. Sivil Toplum kuruluşları Telefon mesaj sistemi ile tüm üyelerini bilgilendirdi.

Sultanbeyli gençlik meclisi, Projenin uygulanacağı kent meydanına billboard ve afişler yaptırarak asmak sureti ile projeyi geniş kitlelere duyurdu. Siyasi parti temsilcilikleri üyelerini sözlü ve yazılı bir bildiri sistemi ile bilinçlendirdi.

İGEP Yerel Gazete Haberi
İGEP Yerel Gazete Haberi

Kampanya Kullanılan Araç ve Gereçler

  1. Hava şartlarına uygun bir adet çadır
  2. Kampanya duyuru ve reklam materyalleri (afiş, broşür, billboard, sesli anons sistemi, ses düzeni)
  3. Stand’da bekleyecek ve kampanya hakkında bilgi verecek bir eleman
  4. Yüklü kitaplar için ihtiyaç duyulduğunda kullanılacak bir araç
  5. Getirilen kitapların içine konulması için oluşturulmuş kitap kumbarası
  6. Kampanyayı arşivlemek için görüntü cihazları (Fotoğraf, kamera vb.)

Kampanyanın Faaliyetleri

  1. Günlük toplanan kitaplar her gün sonunda okula götürülüp uygun bir yerde tutulacak
  2. Toplanan kitaplar kontrol edilerek gözden geçirilecek, isimlerine ve yazarlarına göre listelenerek kayıt altına alınacak, kurum kodu ve kaşesi ile işaretlenecek.
  3. Kitapların işlenme işi bittiğinde kategorilenerek bir kütüphane ortamında raflara dizilmesi sağlanacak.

Kampanya’nın Değerlendirmesi

Bu aşamada, en son projenin hedef kitle üzerindeki etkileri ölçülecektir. Proje yazılı ve görsel basında nasıl yer almış? Proje hakkında kaç haber yapılmış? Kaç kişi projeye destek vermiş? Bu soruların cevapları aranacaktır.

Kampanyada Sonuç…

Kampanyanın sonucunda istenen hedefe başarı ile ulaşılmış, duyarlı tüm hedef kitlelerinden çocuklar için çeşitli kitap, kırtasiye ve oyuncaklar gelmiştir. Kampanya çadırı bir hafta alanda kalmış, böylelikle Sultanbeyli halkı çocuklar ve proje konusunda bilinçlenmiş oldu. Kampanya yerel gazetelerde geniş yer aldı ve kütüphane kurularak çocukların hizmetine sunuldu.

Eğitime Destek Kampanyası Kütüphane Oluşturulması
Eğitime Destek Kampanyası Kapsamında Oluşturulan Kütüphane

PROJE: Muzaffer Çevik  UYGULAMA: İGEP & Sultanbeyli Belediyesi

Sizinde böylesine bir proje düşünceniz ve bu konuda her türlü desteğe ihtiyacınız varsa bana her zaman yazabilirsiniz. Ayrıca benim de faydalandığım sosyal sorumluluk isimli web sitesini size önerebilirim.

Eğitime Destek Kampanyasından Görüntüler

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz